Privacyverklaring Angela van Arendonk – Versie juni 2018
Angela van Arendonk is een ZZP’er werkzaam als Choreograaf, Dansdocent en artiest en verzamelt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Angela van Arendonk vindt uw privay erg belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• De door dansers, klanten, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijk informatie
• Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren.

Verwerking van uw gegevens
Angela van Arendonk verzameld en verwerkt persoonsgegevens van al haar klanten.
Het gaat om persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer en waar van toepassing naam, telefoonnummer en e-mail van ouders. Angela van Arendonk gebruikt deze gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld zijn. Gebruik gegevens Angela van Arendonk gebruikt persoonsgegevens van huidige klanten voor communicatie en facturatie rondom activiteiten en diensten van Angela van Arondonk. Persoonsgegevens van oud-deelnemers aan de activiteiten van Angela van Arendonk worden gebruikt om klanten en relaties op de hoogte te houden van de activiteiten van Angela van Arendonk. Angela van Arendonk deelt jouw persoonsgegevens in principe niet met anderen. Dit gebeurd alleen wanneer er een reden of verplichting voor is, bijvoorbeeld als op grond van de wet gegevens politie, justitie, toezichthouderes of de belastingdienst daarm verzoeken en de gegevens bij ons opvragen. Ook heeft Angela van Arendonk enkele verwerkingsovereenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met de boekhouder. Uiteraard zijn alle verwerkingsovereenkomsten volgens de daarvoor geldende regels.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Angela van Arendonk over u heeft vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven door een e-mail te sturen naar angelavanarendonk@gmail.com. Angela van Arendonk is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in de administratie.

Hoe lang bewaart Angela van Arendonk uw persoonsgegevens?
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres en facturen van klanten) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Voor Vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via angelavanarendonk@gmail.com